PUB-OUR-BRAND

Our Commitments

สิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจ

ความรักที่มีต่อธรรมชาติ

ที่อีฟ โรเช่ ทุกสิ่งที่เราทำล้วนบ่มเพาะมาจากความรักที่มีต่อธรรมชาติ เราทุกคนต่างเป็นนักพฤกษศาสตร์ คนเก็บเกี่ยว ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้ค้าปลีก เราตั้งใจจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์จากธรรมชาติอันดมสมบูรณ์ที่สุดของแคว้นบริตทานี่ มาสู่มือของทุกคนในราคาที่เป็นธรรม มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1959 เพราะที่อีฟ โรเช่ การกระทำของเราสำคัญกว่าคำพูดเสมอ

Committed Acts of love no1:
การแสดงออกถึงความรัก ประการที่1

เราให้คุณค่ากับพืชพรรณธรรมชาติอันทรงประสิทธิภาพ

ผู้เชี่ยวชาญของอีฟ โรเช่ โบทานิคอล บิวตี้ (R) ล้วนเสาะหาพืชพรรณธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ นำมาสกัดเป็นวัตถุดิบที่มาจากพืช100%เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งนวัตกรรมและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเคารพสิ่งแวดล้อม

Elixir Botanique, Lifting Vegetal: คุณสามารถเลือกสรรได้จากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่มีมากมาย ซึ่งส่วนผสมมากกว่า 96% นั้นมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง

Committed Acts of love no2:
การแสดงออกถึงความรัก ประการที่ 2

เราตั้งใจจะบ่มเพาะแต่สิ่งดีงาม

ที่ ลา กาซิลี่ เราเลือกวิธี นิเวศเกษตร (Agroecology) มาเป็นรูปแบบตั้งต้นในการเพาะปลูก เพื่อฟื้นฟูสภาพดินและสภาพแวดล้อม ด้วยความเชี่ยวชาญของนักพฤกษศาสตร์และนักนิเวศเกษตรของเรา เราตัดสินใจเลือกวิธีการเพาะปลูกเชิงฟื้นฟู(Regenerative Farming) ที่จะช่วยปรับสภาพดินและสภาพแวดล้อมบนพื้นที่เพาะปลูกได้เป็นอย่างดี พืชทั้ง 9 ชนิดที่เป็นสัญลักษณ์ของเรานั้นปลูกในเมืองบริตทานี่ บนพื้นที่ 60 เฮคเตอร์ที่ได้รับการดูแลแบบนิเวศเกษตรทั้งหมด และได้รับการรับรองว่าเป็นการเพาะปลูกแบบปลอดสารพิษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมให้ผู้ผลิตที่ร่วมงานกับเราทุกรายให้หันมาทำการเพาะปลูกในแบบเดียวกันนี้ด้วย

ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของ UEBT (สหภาพการค้าขายเชิงชีวภาพแบบมีจริยธรรม) เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยคำนึงถึงผู้คนและเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ

Committed Acts of love no3:
การแสดงออกถึงความรัก ประการที่ 3

เราตั้งใจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

คือ เราลดการใช้หีบห่อ ใช้พลาสติกน้อยที่สุด เพื่อจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่สุด ทุกวันนี้เราออกแบบบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เสียใหม่ เปลี่ยนแปลงการทำงานในรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้สามารถลดการสร้างขยะให้ได้มากที่สุดในอนาคต

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2020 ขวดทุกใบของเราทำจากพลาสติกรีไซเคิล* และนำไปรีไซเคิลต่อได้ 100%*

*ไม่รวมฝา ตัวปั๊มป์ ฉลาก และสารละลายในการทำขวด

Committed Acts of love no4:
การแสดงออกถึงความรัก ประการที่ 4

เรามุ่งมั่นปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

การอนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจหลักของเราในการเพาะปลูกทั้งในพื้นที่ของเราเองและในพื้นที่อื่นทั่วโลก ทุกๆพื้นที่เพาะปลูกของอีฟ โรเช่ ได้รับ ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยอนุรักษ์สายพันธุ์นกแห่งฝรั่งเศส ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สำหรับนก สวนพฤกษศาสตร์ของอีฟ โรเช่ ก็มีพืชพรรณกว่า 1,500 ชนิดที่ได้รับการอนุรักษ์เช่นกัน

ภายใต้โครงการ PLANT FOR LIFE ของมูลนิธีอีฟ โรเช่ เราช่วยกันปลูกต้นไม้ถึง 100 ล้านต้นในปี ค.ศ. 2020 หรือเท่ากับ 1 ต้นในทุกๆ 3 วินาทีเลยทีเดียว