PROCEDURE-POLICY

YVES ROCHER MEMBER: POLICIES & PROCEDURES

“นโยบายและวิธีดำเนินการของสมาชิกอีฟ โรเช่

ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวอีฟ โรเช่ และขอแสดงความยินดีที่คุณได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มีพลังและพรสวรรค์จากทั่วโลก ทุกคนต่างรักในผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่และต้องการส่งต่อสิ่งดีๆ แก่ผู้อื่น ปัจจุบัน บริษัท อีฟ โรเช่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดโอกาสให้คุณได้ก้าวสู่การเป็นสมาชิก อีฟ โรเช่  นี่คือช่วงเวลาที่ดีมากในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเราที่มีความมั่นคงระดับโลกอย่างอีฟ โรเช่

นโยบายและวิธีดำเนินการของสมาชิกอีฟ โรเช่ ("นโยบาย") ฉบับนี้ จะอธิบายวิธีการทำธุรกิจ การสั่งซื้อ การรับเงินคืน นโยบายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การทำธุรกิจกับอีฟ โรเช่ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีฟ โรเช่ รวมถึงกำหนดมาตรฐานในการทำธุรกิจอย่างเหมาะสม

ข้อตกลง

 1. คำว่า "อีฟ โรเช่" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา" ที่ปรากฏอยู่ในนโยบายฉบับนี้ หมายถึง บริษัท อีฟ โรเช่ (ประเทศไทย) จำกัด และคำว่า “คุณ” หรือ “สมาชิกอีฟ โรเช่” ที่ปรากฏอยู่ในนโยบายฉบับนี้ หมายถึง คุณ”

คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด กรุณาศึกษานโยบายอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากนโยบายฉบับนี้จะช่วยอธิบายและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีฟ โรเช่ ในฐานะคู่สัญญา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ กรุณาติดต่อบริษัท อีฟ โรเช่ (ประเทศไทย) จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องและอยู่เคียงข้างคุณเสมอ อย่างไรก็ตาม หากคุณละเมิดนโยบายฉบับนี้ เรามีสิทธิยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ทันที ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณสอบถามประเด็นที่คุณสงสัยหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดนโยบาย

 1. อีฟ โรเช่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการรับเงินคืน ตามแต่ดุลยพินิจของอีฟ โรเช่ แต่เพียงผู้เดียว

ในการสมัครเป็นสมาชิก  คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายของอีฟ โรเช่ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงนโยบายที่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและประกาศหรือแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ www.yves-rocher.co.th

คุณตกลงที่จะตรวจสอบว่านโยบายมีการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ หากมี คุณจะต้องอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เราจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายที่มีการแก้ไขปรับปรุงหากคุณดำเนินธุรกิจกับอีฟ โรเช่

 1. หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่ออีฟ โรเช่ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์www.yves-rocher.co.th และเลือก “Contact Us” หรือ “ติดต่อเรา” หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเรา (Customer Service) เรามีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ

 

หมวดที่ 1 หลักจรรยาบรรณ

ในฐานะสมาชิก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

1.1. คุณจะไม่กล่าวอ้างเรื่องรายได้ และจะไม่กล่าวอ้างถึงรายได้ที่เป็นไปได้หรือการันตีรายได้จากการทำธุรกิจอีฟ โรเช่

1.2. คุณสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่อีฟ โรเช่กำหนด โดยคุณจะปฏิบัติตามนโยบายของอีฟ โรเช่ ในเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

1.3. คุณจะดำเนินธุรกิจ อีฟ โรเช่ อย่างมีจรรยาบรรณ คุณจะไม่ชี้นำหรือสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มากเกินความต้องการ คุณจะไม่กักตุนผลิตภัณฑ์ ทำกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลวง หรือจัดแต่งบัญชีอีฟ โรเช่ (“การจัดแต่งบัญชี”) ของคุณ เช่น

 • ลงทะเบียนสมัครสมาชิก  โดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • หลอกลวงให้บุคคลใด ๆ ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก  ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง
 • ลงทะเบียนสมัครสมาชิก  โดยใช้ชื่อบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง
 • ซื้อผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ในนามของสมาชิกคนอื่น หรือซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านการลงชื่อเข้าใช้บัญชีหรือรหัสของสมาชิกคนอื่น

1.4. คุณจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีฟ โรเช่ ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ คุณจะไม่นำเครื่องหมายการค้า “อีฟ โรเช่” หรือ “YVES ROCHER” หรือชื่อผลิตภัณฑ์ของอีฟ โรเช่มาใช้เป็นชื่อโดเมนเว็บไซต์ หรือ โลโก้ของอีฟ โรเช่คุณจะไม่เก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต

1.5. คุณจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง คุณจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมาปราศจากการบิดเบือน คุณจะยึดถือค่านิยมของอีฟ โรเช่ และไม่กระทำการใด ๆ อันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ หรือตัวคุณเอง

1.6. คุณจะติดต่อสอบถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของอีฟ โรเช่ หรือเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ กรุณาติดต่ออีฟ โรเช่ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.yves-rocher.co.th และเลือก “Contact Us” หรือ “ติดต่อเรา” หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเรา (Customer Service) เรามีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ

1.7. คุณจะต้องระบุตัวตนของคุณอย่างชัดเจนในช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ว่าคุณเป็นสมาชิกอีฟ โรเช่ โดยการระบุรหัสสมาชิก หรือ ระบุข้อความว่าคุณเป็น สมาชิก อีฟ โรเช่ ในทุกช่องทางที่คุณสื่อสารเกี่ยวกับอีฟ โรเช่ ของคุณ

 

หมวดที่ 2 คำนิยาม

อีฟ โรเช่ (Yves Rocher) หมายถึง บริษัท อีฟ โรเช่ (ประเทศไทย) จำกัด

สมาชิก (Yves Rocher Member) หมายถึงผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกับอีฟ โรเช่ผ่านทางเว็บไซต์ www.yves-rocher.co.th ซึ่งจะได้รับสิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์ และสามารถเข้าร่วมธุรกิจโดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ของอีฟ โรเช่ ทั้งนี้ไม่ถือเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของอีฟ โรเช่

เงินคืน (Cashback) หมายถึง การรับรายได้เป็นเงินคืน อันเกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ ในแต่ละครั้งตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในระยะเวลาของแต่ละเดือนหรือแต่ละแคมเปญ

แอ็คทีฟ (Active) หมายถึง การมียอดซื้ออย่างน้อย จำนวน 1 ครั้ง ในรอบ 3 เดือนโดยเริ่มนับจากเดือนสุดท้ายที่มีการสั่งซื้อ และหากไม่มีการสั่งซื้อในเดือนที่ 3 คุณจะมีสถานะไม่แอ็คทีฟ

ไม่แอ็คทีฟ (Inactive) หมายถึง การไม่มียอดสั่งซื้อภายใน 3 เดือน โดยเริ่มนับจากเดือนสุดท้ายที่มีการสั่งซื้อ ซึ่งหากสมาชิก ไม่มีการสั่งซื้อติดต่อกันครบ 12 เดือน สถานภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลง(Terminated) กล่าวคือ คุณจะไม่สามารถรับผลประโยชน์หรือเงินคืนอีกต่อไป

 

หมวดที่ 3 การสมัครเป็นสมาชิก

3.1. คุณสมบัติ

สมาชิก ทุกคนสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ กับอีฟ โรเช่ ได้ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ แต่อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามที่กำหนด

3.2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.2.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เท่านั้น

3.2.2  ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ หรือ บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ เอกสารแสดงชื่อบัญชีธนาคาร ซึ่งชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้สมัคร
  • กรณีผู้สมัครมีอายุ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์และมิได้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายโดยประการอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้เข้าทำสัญญาฉบับนี้ โดยจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือCustomer Service เพื่อยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เอกสารรับรองความเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารทางราชการที่ระบุชัดเจนว่าเป็นปกครอง/บิดา / มารดาของผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง/บิดา/มารดาของผู้สมัคร
  • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ อีเมลyrtsupport@yrnet.com หรือ LINE ID : @YvesRocherMember

3.2.3 ผู้สมัครยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และได้ทำการสมัครด้วยตนเอง นอกจากนั้น ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุ 18 ปีแต่ยังไม่ถึง 20 ปี และมิได้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายโดยประการอื่น และได้ยื่นเอกสารของผู้แทนโดยชอบธรรมของตนเพื่อประกอบการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3.2.2 ข้างต้น สมาชิกยืนยันว่าผู้แทนโดยชอบธรรมของตนได้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนทุกประการและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว

3.2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ใช้ในการสมัครเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลผู้สมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ

3.2.5 หากผู้สมัครเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้ อีฟ โรเช่ มีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ อีฟ โรเช่ กำหนด อีฟ โรเช่ มีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากการทำธุรกิจนั้น เป็นต้น

3.2.6 ผู้สมัครจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกันกับผู้สมัครเพื่อดำเนินการรับเงินคืน หากไม่นำส่งเอกสารดังกล่าว อีฟ โรเช่ ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการจ่ายเงินคืนให้

3.2.7 ผู้สมัครจะต้องยอมรับนโยบายฉบับนี้และการจ่ายเงินคืนของอีฟ โรเช่ทุกประการ

3.2.8 การสมัครเป็นสมาชิกของอีฟ โรเช่ ไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ : สมาชิก 1 คนสามารถสมัครได้เพียง 1 รหัสเท่านั้น

ในการสมัครสมาชิกคุณสามารถสมัครได้ทาง LINE Official Account : YvesRocherMember และกดเพิ่มเพื่อนที่ @YvesRocherMember หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/xC6pbJH หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ อีฟ โรเช่ ที่ www.yves-rocher.co.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลและนโยบายฉบับนี้ โดยข้อมูลที่กรอกจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและสมบูรณ์ครบถ้วน ห้ามมิให้คุณกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ของบุคคลอื่น

บริษัท อีฟ โรเช่ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติคำขอสมัครสมาชิก ตามแต่ดุลยพินิจของอีฟ โรเช่ แต่เพียงผู้เดียว

3.3. รหัสสมาชิก

สมาชิกจะได้รับหมายเลขรหัส รหัสนี้มีไว้เพื่อระบุตัวตนของสมาชิกและบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก สามารถใช้สำหรับการเข้าระบบในการตรวจสอบข้อมูลยอดสั่งซื้อและเงินคืนต่างๆในเวปไซด์

 

หมวดที่ 4 สถานะสมาชิก และบัญชีผู้ใช้

4.1. หนึ่งบัญชีผู้ใช้ต่อสมาชิกหนึ่งคน

 • คุณสามารถเปิดบัญชีผู้ใช้กับอีฟ โรเช่ ได้เพียงหนึ่งบัญชีผู้ใช้ และมีรหัสสมาชิก ได้เพียงหนึ่งรหัสเท่านั้น
 • คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ใช้หรือข้อมูลการติดต่อใด ๆ (ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างบัญชีผู้ใช้อื่นเพิ่ม

4.2. การเปลี่ยนข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ (ชื่อ ที่อยู่ และอื่นๆ)

คุณสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ แต่คุณจะไม่สามารถขอเปลี่ยนข้อมูลของสมาชิกคนอื่นได้ และสมาชิกคนอื่น ๆ ก็จะไม่สามารถขอเปลี่ยนข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้เช่นกัน

4.2.1. การเปลี่ยนชื่อ

กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของอีฟ โรเช่ หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดยคุณต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ (1) สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (2) รหัสสมาชิก (3) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล ทางเจ้าหน้าที่อาจจะร้องขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม ในการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าหรือ Customer Service เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 -20.00 น. โทร: 02-021-5556 อีเมล: yrtsupport@yrnet.com LINE ID :@yvesrochercare

4.2.2. การเปลี่ยนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถทำได้โดยตรงบน Personal Website ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัย ซึ่งคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าหรือ Customer Service เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 -20.00 น. โทร: 02-021-5556 อีเมล: yrtsupport@yrnet.com LINE ID :@yvesrochercare เรามีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ

หมวดที่ 5 สิทธิและความรับผิดชอบของสมาชิก

5.1. ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการจ่ายเงินคืนที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ อันได้แก่

 • รับรายได้เป็นเงินคืน จากการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนด
 • ได้เข้าร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการขาย รับบริการ เข้ารับการฝึกอบรม

5.2. สถานะของสมาชิก

ทุกคนเป็นผู้ทำสัญญาอิสระ ข้อตกลงระหว่างคุณและอีฟ โรเช่ ต่าง ๆ จะไม่มีผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและอีฟ โรเช่ เป็นไปในลักษณะของการเป็นลูกจ้างหรือนายจ้าง หน่วยงาน หุ้นส่วน หรือผู้ลงทุนร่วม

 • คุณต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องและชำระภาษีที่เกิดขึ้นจากรายได้หรือเงินคืนที่คุณได้รับจากการทำธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด
 • อีฟ โรเช่ จะไม่หักหรือส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และไม่มีหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเช่ยหรือเงินอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน
 • อีฟ โรเช่ จะดำเนินการหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินคืน ตามที่กฎหมายกำหนด

5.3. การไม่เลือกปฏิบัติ

อีฟ โรเช่ มอบโอกาสให้กับทุกคน  ไม่จำกัดเพศกำเนิด รสนิยมทางเพศ ความสามารถ หรือข้อจำกัดทางร่างกาย ศาสนา หรือแนวคิดทางการเมืองใดก็ตาม คุณจะต้องมอบโอกาสทางธุรกิจของอีฟ โรเช่ แก่ทุกคนที่ต้องการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และต้องทำให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยว่าโอกาสทางธุรกิจของอีฟ โรเช่ นั้นมีไว้สำหรับทุกคน

5.4. การกล่าวอ้างเรื่องรายได้

หากคุณต้องการกล่าวถึงรายได้ที่เป็นไปได้จากการทำธุรกิจ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อ 1.1 ของนโยบายฉบับนี้ หากคุณกล่าวถึงรายได้อย่างไม่เป็นไปตามความจริงหรือไม่ถูกต้อง คุณอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับอีฟ โรเช่ และอีฟ โรเช่ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณหรือกับบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

5.5. การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

คุณจะไม่ดำเนินธุรกิจในทางใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อชื่อเสียงของอีฟ โรเช่

5.6. การจัดแต่งบัญชีผู้ใช้

ห้ามมิให้สมาชิกแต่งบัญชีโดยเด็ดขาด ตัวอย่างการจัดแต่งบัญชีระบุไว้ในข้อ 1.3 ของนโยบายฉบับนี้

หากเราพบว่าคุณจัดแต่งบัญชี คุณจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน ทั้งนี้ อีฟ โรเช่ อาจยกเลิกรหัสและบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วย ตามที่อีฟ โรเช่ เห็นสมควรแล้วแต่กรณี

5.7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • คุณต้องไม่แนะนำหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ บริการ สิ่งจูงใจอื่นที่ไม่ใช่ของอีฟ โรเช่ ควบคู่ไปพร้อมกับการเสนอผลิตภัณฑ์ของอีฟ โรเช่
 • คุณต้องไม่ชี้นำสมาชิก ของอีฟ โรเช่ คนใดคนหนึ่งให้ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกกับอีฟ โรเช่
 • คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เป็นความลับของอีฟ โรเช่ แก่บุคคลภายนอก

5.8. รายงานการละเมิดนโยบาย

หากคุณพบเห็นสมาชิก ที่เข้าร่วมหรือกระทำการละเมิดนโยบายฉบับนี้ คุณควรรายงานการละเมิดดังกล่าวมายังอีฟ โรเช่ โดยตรง

 

หมวดที่ 6 การดำเนินธุรกิจอีฟ โรเช่

6.1. การรักษาสถานะสมาชิก

สมาชิก ของอีฟ โรเช่ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการต่ออายุรายปี สถานะสมาชิกของคุณจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจ่ายเงินคืนที่อีฟ โรเช่ กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วนตราบจนคุณไม่มีการสั่งซื้อติดต่อกันครบ 12 เดือน สถานภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลง(Terminated)

6.2. เขตในการประกอบธุรกิจ

คุณสามารถประกอบธุรกิจอีฟ โรเช่ ในเขตหรือจังหวัดใดก็ได้ โดยสมาชิก คนอื่นก็สามารถประกอบธุรกิจในเขตหรือจังหวัดเดียวกับคุณได้เช่นกัน

6.3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย

อีฟ โรเช่ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษีดังกล่าวให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปใช้ในการยื่นภาษีประจำปี

6.4. การขอสำเนาเอกสาร

อีฟ โรเช่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการ สำหรับการจัดทำสำเนาของเอกสารต่าง ๆ ที่คุณร้องขอ

6.5. การขายผลิตภัณฑ์

สมาชิก จะต้องขายผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ โดยดำเนินการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

6.5.1. ช่องทางการขายที่ได้รับอนุญาต ช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ ที่ได้รับอนุญาต คือ การขายผ่านแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ของอีฟ โรเช่ (เช่น เว็บไซต์อีฟ โรเช่ ส่วนตัวของคุณ) ทั้งนี้ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ ต้องเป็นการสั่งผ่านเว็บไซต์ www.yves-rocher.co.th เท่านั้น จึงจะนำมาคำนวณเงินคืนให้แก่คุณ

6.5.2. อีฟ โรเช่จะออกใบเสร็จทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน หากไม่สามารถแสดงใบเสร็จได้

6.5.3. การชำระเงิน สมาชิกสามารถชำระเงินผ่านเว็บไซต์ (www.yves-rocher.co.th) โดยชำระด้วยบัตรเครดิต (Visa®, MasterCard®, และอื่น ๆ) หรือบัตรเดบิต การโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง แรบบิทไลน์เพย์ และ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

6.5.4. การจัดส่ง อีฟ โรเช่ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดส่งและการจัดการผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อกับอีฟ โรเช่ โดยจะแจ้งค่าจัดส่งและค่าจัดการผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ www.yves-rocher.co.th ทั้งนี้ค่าจัดส่งและค่าจัดการผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

6.5.5. คำสั่งซื้อและการชำระเงินที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาคำนวณเงินคืนสำหรับเดือนนั้น ๆ เมื่อคำสั่งซื้อและการชำระเงินจะต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 23.59 น. [ของวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ] เพื่อให้อีฟ โรเช่สามารถนำมาคำนวณเงินคืนในเดือนนั้นได้ (โดยไม่นับรวมการแลกซื้อสินค้าโปรโมชั่น)

6.5.6. สมาชิกต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ โดยทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อสมาชิก จะต้องตรวจดูผลิตภัณฑ์ทุกรายการเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สมาชิกจะต้องตรวจดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะหมดอายุ หมดอายุไปแล้ว หรือได้รับความเสียหาย หรือไม่ นอกจากนี้สมาชิกจะต้องตรวจดูผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นว่า ซีลปิดผนึกของผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกเปิดหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่ ในกรณีที่สมาชิกได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์  สมาชิกจะต้องแจ้งกับแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

6.5.7. สมาชิก จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเก็บรักษาและดูแลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ ทุกชิ้นควรเก็บไว้ในที่เย็น แห้ง และถูกสุขลักษณะ หรือตามที่ฉลากผลิตภัณฑ์ระบุไว้

6.6. การคืนเงิน

6.6.1. สมาชิก สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนผลิตภัณฑ์ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ โดยอีฟ โรเช่จะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้าภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอ โดยที่ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังไม่ถูกแกะออก และปิดผนึกซีลเรียบร้อย

6.6.2 การคืนผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เกิดอาการแพ้ หากสมาชิกประสงค์ที่จะคืนผลิตภัณฑ์และขอเงินคืน คุณสามารถดำเนินการได้โดยการติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) โดยนำผลิตภัณฑ์กลับมาคืนยังอีฟ โรเช่ พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยอีฟ โรเช่ และใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าลูกค้าแพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของอีฟ โรเช่ ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามใบเสร็จที่นำมายื่นทำเรื่องขอคืนเงิน

6.6.3 การคืนผลิตภัณฑ์ในกรณีผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากการขนส่ง คุณสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โดยการติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ เมื่อทางอีฟ โรเช่ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริง อีฟ โรเช่จะเป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6.6.4 เมื่อสมาชิก ยกเลิกการทำธุรกิจกับอีฟ โรเช่ แล้ว สมาชิก จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ในเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยกเลิกรหัสสมาชิก

หมวดที่ 7 การโปรโมทผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ และธุรกิจของคุณ

7.1. คุณต้องไม่ทำเว็บไซต์โดยการนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ ภาพผลิตภัณฑ์ งานออกแบบ และข้อมูลอันเป็นลิขสิทธิ์ของอีฟ โรเช่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีฟ โรเช่ก่อน

7.2. คุณต้องไม่ทำเว็บไซต์โดยการนำชื่อทางการค้าของอีฟโรเช่ อันได้แก่ “อีฟ โรเช่” หรือคำว่า “Yves Rocher” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปใช้จดทะเบียนเป็นชื่อ โดเมน

7.3. คุณต้องไม่นำชื่อทางการค้าของอีฟ โรเช่ อันได้แก่ “อีฟ โรเช่” หรือคำว่า “Yves Rocher” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปใช้เป็นชื่อของตนเองในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม หรือไลน์ คุณต้องระบุชัดเจนว่าคุณเป็นสมาชิกอีฟ โรเช่

 

หมวดที่ 8 ข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนตัว

8.1 การเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

ในบางครั้ง อีฟ โรเช่ อาจกล่าวถึงสมาชิก หรือกล่าวถึงยอดซื้อหรือเงินคืนในสื่อต่าง ๆ ของอีฟ โรเช่ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ กรุณาแจ้งมายังอีฟ โรเช่ ผ่านทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)

8.2 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมไปถึง ข้อมูลทางการเงิน คุณต้องไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินของคนอื่นเอาไว้กับคุณ แม้จะทำไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การสั่งซื้อของลูกค้าในภายภาคหน้าก็ตาม หากคุณเก็บหรือมีข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ คุณจะต้องทำลายข้อมูลนั้น (โดยวิธีการทำลายกระดาษที่มีข้อมูลหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้กับเอกสารลับ) คุณจะต้องไม่เผยแพร่หรือใช้ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าโดยปราศจากการยินยอมของเขา

8.3 การปกป้องข้อมูลของอีฟ โรเช่

คุณจะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของอีฟ โรเช่ ดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้

8.4 นโยบายความเป็นส่วนตัวของอีฟ โรเช่

อีฟ โรเช่ ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ ผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของอีฟ โรเช่ และข้อกำหนดในการใช้ข้อมูล เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่อีฟ โรเช่ จัดเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของคุณ

หมวดที่ 9 เงินคืน

9.1. โครงสร้างเงินคืน

สมาชิก จะได้เงินคืนตามอัตราการจ่ายเงินคืนของเรา ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้ที่  www.yves-rocher.co.th

หรือหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามจากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ของเรา

เงินคืน “Cashback” คุณจะได้รับภายใน 15 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือน หรือหลังจากวันสิ้นสุดแคมเปญ โดยคุณจะต้องกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารด้วยตนเองใน www.yves-rocher.co.th ภายในวันที่ 3ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นสุดแคมเปญ ซึ่งหากกรอกข้อมูลดังกล่าวเลยกำหนด ยอดเงินคืนจะได้รับในรอบเดือนถัดไป โดยที่ชื่อบัญชีธนาคารที่ใช้จะต้องมีชื่อตรงกันกับชื่อที่ใช้ในการสมัครเป็น สมาชิก เท่านั้น ทาง อีฟ โรเช่ จะทำการโอนเงินคืนให้ท่านก็ต่อเมื่อ ทาง อีฟ โรเช่ ได้รับเอกสาร ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 อย่างครบถ้วนแล้วและมียอดเงินค่าเงินคืนอย่างน้อย 300 บาท

9.2 การจ่ายเงินสด

อีฟ โรเช่ จะไม่จ่ายเงินสดล่วงหน้าหรือจ่ายเงินคืนเป็นเงินสด ไม่ว่าจำนวนเท่าใด

9.3 ของขวัญ/รางวัล – การจัดส่งและภาษี

การจัดส่งของขวัญหรือรางวัลนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งของนั้น แต่ตามปกติแล้ว อีฟ โรเช่ จะส่งของขวัญหรือของรางวัลให้คุณภายหลังจากเดือนที่คุณทำคุณสมบัติจนได้ของขวัญหรือรางวัลนั้น หรือภายในเดือน ถัดมา

9.4 ทริปท่องเที่ยวและสิทธิประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ

หากคุณได้รับรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวหรือสิทธิประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

9.4.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมทริปท่องเที่ยวหรือกิจกรรมของอีฟ โรเช่ ต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง ผู้เข้าร่วมทริปแต่ละคนจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากอีฟ โรเช่ บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทลูกบริษัทย่อย กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือสมาชิกใด ๆ ของอีฟ โรเช่ จากความเสียหาย การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสีย การฟ้องร้อง หนี้สิน จำนวนเงิน หรือความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดแก่ผู้เข้าร่วมทริป อีฟ โรเช่ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายและความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวโยงกับทริปท่องเที่ยวของอีฟ โรเช่ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ที่เกิดจากการเข้าร่วมทริปกับอีฟ โรเช่

9.4.2 ภาษีจากมูลค่าทริป สมาชิกจะถูกเรียกเก็บภาษีตามมูลค่าของทริปท่องเที่ยวที่คุณได้รับ โดยทริปท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้องมีการทำรายงานการเสียภาษีแก่กรมสรรพากร ซึ่งภาษีดังกล่าวจะถูกหักออกและบันทึกไว้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จะถูกส่งให้สมาชิก กรณีหากสมาชิกสามารถทำคุณสมบัติทริปที่เชิญบุคคลเข้าร่วมทริปได้ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีสำหรับผู้รับเชิญด้วย

9.4.3 นโยบายภาพถ่าย อีฟ โรเช่ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายหรือวีดีโอที่บันทึกไว้ระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อนำมาพิมพ์และเผยแพร่โดยไม่ต้องชำระเงินตอบแทน หากคุณไม่ต้องการให้อีฟ โรเช่ ใช้ภาพหรือวีดีโอของคุณ คุณจะต้องแจ้งความประสงค์มายังอีฟ โรเช่ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการออกทริปท่องเที่ยว

9.4.4 สถานะยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะต้องเป็นยอดที่ไม่ค้างชำระหรือติดลบ คุณจึงจะสามารถเข้าร่วม ทริปท่องเที่ยวหรือกิจกรรมใด ๆ ได้

9.4.5 ผู้ร่วมทริปเพิ่มเติม สมาชิกและบุคคลที่ได้รับเชิญต้องลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมทริป บุคคลที่ได้รับเชิญที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของอีฟ โรเช่ ซึ่งรวมถึงการเข้าพักในที่พัก การเดินทาง การรับประทานอาหาร หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการจัดเตรียมไว้ให้

9.4.6 การตีมูลค่าทริป  หากสมาชิก ผ่านคุณสมบัติได้รับทริปท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ถือว่าสมาชิกได้ทำการสละสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าทริปเป็นเงินสดได้

9.4.7 อีฟ โรเช่ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หากเกิดเหตุสุดวิสัย อีฟ โรเช่ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือการผิดนัดใด ๆ หากความล่าช้าหรือการผิดนัดนั้นเกิดจากเงื่อนไขที่อยู่เหนือการควบคุม ไม่จำกัดเพียง สภาพอากาศ เหตุสุดวิสัย การจำกัดโดยรัฐบาล สงคราม การจลาจล และ/หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมที่กระทำได้อย่างสมเหตุสมผล

9.4.8 การลงทะเบียน ณ สถานที่จัดกิจกรรม คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนรับเอกสารในการออกทริปแทนผู้อื่นหรือผู้ที่ได้รับเชิญอื่นได้

 

หมวดที่ 10 การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

10.1 การสิ้นสุดของนโยบายฉบับนี้

สิทธิในการยุติการเป็นสมาชิก ของคุณเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้

10.2 การละเมิดนโยบายฉบับนี้

หากคุณละเมิดนโยบายฉบับนี้ อีฟ โรเช่ อาจดำเนินการตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งหรือหลายมาตรการรวมกัน ดังต่อไปนี้

 • ยุติการเป็นสมาชิก และบัญชีผู้ใช้อีฟ โรเช่ ของคุณ
 • ไม่อนุมัติการจ่ายเงินคืน
 • ปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทริปท่องเที่ยว

การยุติและการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลทันที ณ วันที่มีการแจ้งให้สมาชิกทราบ ไม่ว่าเป็นการแจ้งแบบตัวต่อตัว ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือโดยการส่งเอกสารผ่านผู้ให้บริการจัดส่งแบบเร่งด่วนไปยังที่อยู่ปัจจุบันของสมาชิก หรือส่งไปยังผู้ดูแลด้านกฎหมายของสมาชิก

10.3 การสมัครใหม่

ในกรณีที่คุณขอปิดบัญชีผู้ใช้ อีฟ โรเช่ เมื่อคุณปิดบัญชีผู้ใช้อีฟ โรเช่ ของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิก กับอีฟ โรเช่ ได้อีกเป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยกเลิกรหัส โดยในระยะเวลา 6 เดือน ดังกล่าวนี้ คุณจะไม่สามารถซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่  นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับสมาชิก หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอีฟ โรเช่ ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์อีฟ โรเช่ ในฐานะลูกค้าได้ตราบเท่าที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริงและไม่นำผลิตภัณฑ์ไปขายอีกต่อหนึ่ง หากอีฟ โรเช่ ปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณจากการละเมิดนโยบายฉบับนี้ คุณจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิก กับอีฟ โรเช่ ได้อีก

อีฟ โรเช่ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

ในกรณีที่คุณไม่แอ็คทีฟครบ 12 เดือน อีฟ โรเช่ จะยกเลิกรหัสของคุณโดยอัตโนมัติและคุณจะไม่ได้รับเงินคืนของคุณนับตั้งแต่วันที่รหัสถูกยกเลิก  

บริษัทอีฟ โรเช่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องระบุเหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎระเบียบ และเงื่อนไขของทางบริษัท โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด             

 

ช่องทางการสมัคร

สามารถสมัครได้ทาง LINE Official Account : YvesRocherMember และ กดเพิ่มเพื่อนที่ @YvesRocherMember

หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/xC6pbJH หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ อีฟ โรเช่ ที่ www.yves-rocher.co.th

ฝ่ายบริการลูกค้าหรือ Customer Service

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 -20.00

โทร: 02-021-5556 อีเมล: yrtsupport@yrnet.com
LINE ID :@yvesrochercare