ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

0

นโยบายคุกกี้


 1. คุกกี้คืออะไร

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซด์ของบริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ผ่านบราวเซอร์ต่างๆ คุกกี้ (Cookies) หรือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กจะถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซด์และจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานเว็บไซด์และการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อจดจำการเข้าใช้งานและมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตรงความต้องการของท่าน โดยบริษัทอาจพิจารณาใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการบนเว็บไซด์หรือเพื่อการนำเสนอสินค้าที่ตรงต่อความสนใจของท่าน

 

 1. ประเภทของคุกกี้และวัตถุประสงค์

โดยทั่วไป คุกกี้ที่ใช้งานบนเว็บไซด์ สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

 • 2.1 คุกกี้สำคัญ (Essential Cookies) เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานและประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซด์ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้สำคัญ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทได้
 • 2.2 คุกกี้การตั้งค่า (Preference Cookies) เป็นคุกกี้ที่จดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ เช่น การตั้งค่าภาษา สถานที่ตั้ง ประวัติการเข้าชม เป็นต้น
 • 2.3 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) เป็นคุกกี้เพื่อการนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
 • 2.4 คุกกี้เพื่อการตลาด (Advertising Cookies) เป็นคุกกี้เพื่อการนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
 • 2.5 คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) เป็นคุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics เป็นต้น
 •  

 1. บริษัทใช้คุกกี้อย่างไรอย่าง?

บริษัทจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซด์ได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซด์
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซด์ เพื่อให้เข้าใจว่าผู้ชมมีความสนใจสินค้าประเภท หรือ หมวดหมู่ใด
 • เพื่อให้บริษัทส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซด์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้สามารถส่งมอบและประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามที่สนใจ
 1. ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซด์ของบริษัท แถบแบนเนอร์จะปรากฎให้ท่านตั้งค่ายอมรับคุกกี้ทั้งหมด หรือ เลือกการตั้งค่าเพื่อปรับแต่งการยอมรับคุกกี้ของท่าน ในกรณีที่ท่านเลือกยอกรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทได้ตามปกติอย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่สมบูรณ์

 

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ของบุคคลภายนอก

ในบางกรณี บริษัทอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ ซึ่งรวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น โดยเว็บไซด์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ในการนี้จึงขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม หรือ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย โดยบริษัทจะมีการแจ้งนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซด์นี้ ดังนี้ ท่านควรเข้ามาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. ช่องทางการติดต่อ

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเว่อร์ ห้องเลขที่ 1-3 ชั้นที่ 19 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

Produit ajouté à votre wishlist.Voir ma wishlist.